Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om upphävande av kungörelsen (1972:539) om kupongskatt för person med hemvist i Grekland, m.m.