Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ränta för år 2020 enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift