Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om undantag från prövning av oredlighet i forskning inom det försvars- och säkerhetspolitiska området