Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning med instruktion för Nämnden för prövning av oredlighet i forskning