Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning