Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i förordningen (2019:827) om ändring i förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder