Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i förordningen (2019:7) om statsbidrag för verksamhet i regionala cancercentrum