Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i förordningen (2018:1486) med instruktion för Myndigheten för digital förvaltning