Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i förordningen (2018:118) om statsbidrag till kommuner och landsting för att minska och motverka segregation