Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i förordningen (2017:617) om fastställande av belopp för vård av utskrivningsklara patienter