Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ett tillfälligt undantag från kraven på uppehålls- och arbetstillstånd för vissa brittiska medborgare och deras familjemedlemmar