Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i förordningen (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag