Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i förordningen (2014:570) om regeringens medgivande till beslut om vissa föreskrifter