Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i förordningen (2014:298) om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation