Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i patientdataförordningen (2008:360)