Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i förordningen (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen