Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i valförordningen (2005:874)