Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i smittskyddsförordningen (2004:255)