Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i förordningen (1998:1229) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga