Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i förordningen (1997:153) om statsbidrag till teknik- och naturvetenskapscentrum