Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i förordningen (1995:1644) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting