Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i förordningen (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar