Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i förordningen (1994:362) om vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar