Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i förordningen (1992:395) om uppdragsutbildning inom skolväsendet