Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i förordningen (1991:1195) om skolväsendet under krig och vid krigsfara m.m.