Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.