Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i förordningen (1984:535) om statliga myndigheters lån av konstföremål för lokalutsmyckning