Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i förordningen (1981:1137) om vissa arbetstagare vid karolinska sjukhuset