Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i förfogandeförordningen (1978:558)