Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i förordningen (2002:366) om tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och landsting