Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i förordningen (1990:573) om stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler