Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i kungörelsen (1974:661) om uppgifter för galt- och betäckningsstatistiken