Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i kungörelsen (1969:123) om äktenskapscertifikat