Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i kungörelsen (1964:811) om ersättning för intrång i fiske till följd av militär verksamhet