Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i kungörelsen (1960:516) med tillämpningsföreskrifter till lagen (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg