Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i förordningen (2014:1538) om förvaltning av asyl-, migrations- och integrationsfonden