Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i förordningen (2014:1374) om förvaltning av fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt