Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser