Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (2009:704) om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete