Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument