Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument