Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i begravningslagen (1990:1144)