Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)