Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)