Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i förordningen (2007:789) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter