Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan