Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i patientdatalagen (2008:355)