Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i patientskadelagen (1996:799)