Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)