Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda